ب یاد هم اندیشان ۳۷۰

دغدغه هاتو ب چالش بکش

ب یاد هم اندیشان ۳۷۰

دغدغه هاتو ب چالش بکش

۳ مطلب با موضوع «هم اندیشان» ثبت شده است

مردی درحال ور رفتن باماشین جدیدش بود

دختر۴ساله اش سنگی برداشته بود و

بدنه ماشین راخراش میداد

وقتی مرد متوجه شدباعصبانیت دست دخترک را گرفت و

ازروی خشم چن ضربه محکم ب دستش زد

غافل از اینکه با اچار دردستش این ضربات را وارد میکند

در بیمارستان،دخترک بیچاره ب خاطر شکستگی های متعدد

انگشتانش را از دست داد

وقتی دختر پدرش را دید،باچشمان دردناک از او پرسید

پدر انگشتانم کی رشد میکند؟؟؟

خیلی ناراحت شده بودو حرفی نیمزد

وقتی از بیمارستان خارج شدرفت ب سمت  ماشین

چندین بار ب ام لگد زد،حالش خیلی بد بود

نشست و ب خراشهای ماشین نگا کرد

دخترک نوشته بود"دوستت دارم بابا"

 

عصبانیت و عشق هیچ حدو مرزی ندارند

 

 

هم اندیشان پیام نمای شبکه ۴

کیــا هم اندیشانو میخوندن؟؟؟؟؟

اعلااام حضور لدفن

هم اندیشان پیام نمای شبکه ۴